Quantcast
/ Nov 15, 2010 / 1:27 am

Steve Nash, Suns rain 22 threes on Lakers in historic win

Steve Nash

» Steve Nash